Ei liikaa työtä

Minimalisti ei pidä muiden ihmisten käskyjen noudattamisesta. Minimalisti ei myöskään halua edistää kulutusyhteiskuntaa omalla tarpeettomalla rahankäytöllä. Minimalisti ei suostu mukautumaan yhteiskuntaan, jossa ihmisen arvo määritellään työn kautta.

Työpaikalla mukautuminen yhteisöön sopivaksi ei ole hyväksyttävää. Esimiehen mielistelyä ei voi hyväksyä missään tilanteessa.

Työpaikalla kulutusvastainen ihminen joutuu monesti tuhlaamaan ajan lisäksi rahaa sosiaalisen paineen takia naurettaviin syntymäpäivälahjoihin, turhiin ravintoloihin, kulutusmyönteisten suosimiin vaatteisiin, esittämään kulutusmyönteistä sopeutuakseen työyhteisöön...

Miksi tuhlata vuosia töissä kerätessä enemmän rahaa kuin tulet eläessäsi käyttämään? On lähes mahdotonta arvioida rahat täsmälleen siten, että kuollessa kaikki omaisuus on käytetty mutta liiallinen säästöjen kerääminen on hölmöä.

Mikä estää taloudellisen menestymisen?

Monet ihmiset ymmärtävät taloudellisen menestymisen suurena määränä rahaa. Minimalisti näkee taloudellisen menestymisen tilanteena, jossa ei tarvitse enää murehtia rahasta.

Huono taloudellinen menestyminen on monesti vanhempien opettamien huonojen tapojen seurausta. Monet suomalaiset vanhemmat antavat lapsilleen jatkuvasti negatiivista palautetta, joka saa lapset uskomaan heidän olevan luusereita.

Liika painostus menestymiseen johtaa onnettomuuteen ja huonoon itsetuntoon. Kyseiset huonot uskomukset ovat mahdoton pohja rakentaa taloudellista menestystä.

Huonot uskomukset johtavat myöhemmin käytökseen, jossa otetaan pikavippejä sekä suositaan kulutusmyönteistä elämäntyyliä. Huonot uskomukset johtavat taloudellisen epäonnistumisen lisäksi syömishäiriöihin, huumaavien aineiden käyttöön sekä huonoon persoonallisuuteen. Taloudellisen menestyksen tavoittelussa on tärkeintä muuttaa huonoja uskomuksia paremmiksi.

Taloudellisen menestyksen saavuttaminen vaatii huolellisuutta ja järkevää rahankäyttöä. Tärkeintä on oppia, että pelkästään perustarpeisiin tulee kuluttaa rahaa. Perustarpeita ovat asuminen, ruoka sekä muutamat vaatteet. Kaikki muuhun käytettävä raha on täysin turhaa koska suurin nautinto tulee ihmissuhteista.

Tuhlaaminen on pahasta mutta raha on kuitenkin aina hyvästä. Raha mahdollistaa stressittömyyden ja tuo taloudellisen vapauden. "Minä rakastan rahaa ja raha rakastaa minua." On hyvä uskomus. Raha itsessään on täysin yhdentekevää vaan ainoastaan se mitä rahalla saa merkitsee. Kun käytät rahaa perustarpeisiin ymmärrät helposti, ettei rahassa ole mitään pahaa.

Pelkästään keskittymällä omaan kulutukseesi ja tulemalla tietoiseksi omista tavoistasi tulet menestymään paremmin taloudellisesti. Kun saavutat palkastasi 80% säästöprosentin huomaat olevasi muutaman vuoden kuluttua taloudellisesti riippumaton.

Kasvatus

Minimalistin kasvatukseen liittyvät mielipiteet poikkeavat tavallisesta kulutusmyönteisestä suomalaisesta perheestä. Kulutusmyönteiset vanhemmat yrittävät saada lapsille mahdollisimman paljon erilaista tekemistä, jotta lapsi saa "parhaan mahdollisen lapsuuden".

Tarkoituksena on keskittyä siihen, että lapsesta tulee rikas, kuuluisa ja yhteiskunnan määritelmien mukaan "menestyvä". Kulutusmyönteiset vanhemmat ovat Minimalistin mielestä monesti liian ylisuojelevaisia eivätkä anna lapsille riittävää vapautta.

Kulutusmyönteiset vanhemmat ottavat yleensä käskevän ja määräilevän kasvatuksen tavakseen. Kyseisille vanhemmille on tärkeää yrittää muokata lapsesta juuri heidän omien toiveidensa ja arvojen mukainen. Lapsien tehtäväksi oletetaan vanhempien jatkuva arvostaminen sekä täysi kunnioittaminen. Kun kasvatus on liian määräilevää niin Minimalistin mielestä tämä aiheuttaa ainostaan lapselle huonoa itsetuntoa, halua kapinoida sekä karata kotoa.

Kulutusmyönteiset vanhemmat vaativat lapsiltaan kurinalaisuutta sekä pitävät myös fyysistä rangaistusta oikeutettuna tietyissä tilanteissa. Kulutysmyönteisillä vanhemmilla on myös tapana seurata jatkuvasti heidän lapsien tekemistä.

Lapsia ei myöskään yleensä oteta vakavasti eikä heidän ajatuksiaan oteta huomioon.

Minimalistin mielestä lapsille ei tulisi tehdä mitään vasten heidän tahtoaan tai pakottaa lapsia tekemään jotain vastoin heidän tahtoaan.

Minimalistin mielestä lapsille tulee antaa aikaa kasvaa rauhassa sekä oppia asioita heidän omaan tahtiin. On tärkeää, että lapset ovat iloisia sekä tyytyväisiä heidän omiin suorituksiin ilman tarpeetonta painostusta. Lapsien tulee saada rauhassa tunnistaa heitä kiinnostavat asiat ilman vanhempien aiheetonta ohjailua.

Nuorempien lasten tulee antaa rauhassa leikkiä, joka tuottaa lapsille mielihyvää ilman varsinaista tarkoitusta. Lapsen leikkiessä itse leikkiminen on tärkeää.. Lapsi saa kokea asioita ja luoda omia kiinnostavia sääntöjä leikeilleen. Leikkiminen voi tapahtua hiekkalaatikoilla, leikkipaikoilla ulkona.. Leikit voivat olla lapsien itse keksimiä tai aikuisten ihmisten avustuksen alaisia.

Oppiminen leikin muodossa tekee asioista nautinnollista lapselle. Leikin tarkoitus on lähteä lapsen omasta innostuksesta ja nautinnon tavoittelusta.

Lapsien tulisi olla mahdollista viettää maksimaalinen aika ulkona eikä vanhempien tulisi olla ylivarovaisia mahdollisista onnettomuuksista, joihin on kaikkialla aina olemassa riski. Ulkona leikkiminen on myös ilmaista, joka on tietysti mahtavaa yksinkertaista elämää kannattaville vanhemmille.

Minimalisti ja kulutusvastaiset vanhemmat välttävät lapsien lelujen käyttöä. Lelujen ostaminen lapsille saa lapset haluamaan lisää vastaavia tuotteita ja rajoittaa monesti lapsen mielikuvitusta. Yksinkertaiset lelut ovat suositeltavia kuten Legot. Lego tarkoittaa "Leiki hyvin". Vanhempien tulee antaa lapsille mahdollisuus tutustua rauhassa asioihin ja antaa lapsen itse päättää mitä yrittää.

Vältä kaikkia leluja, jotka yrittävät tuotteillaan markkinoida vielä lisää vastaavia tuotteita.. Kyseisellä tavalla pystyt välttämään lapsen kulutusmyönteistä oppimista.

Minimalisti suosittelee rajoittamaan lasten television katsomista. Televisio vie paljon aikaa turhaan passiiviseen ruudun ääressä istumiseen. Televisiosta lapsi näkee myös jatkuvasti mainoksia, jotka opettavat lapselle aivan vääriä uskomuksia. Korosta ulkoilun ja leikkimisen tärkeyttä ja vältä jopa yhteistä television katsomista.

Katsomalla televisiota lapsen kanssa opetat lapsesi ainoastaan kulutusmyönteiseksi, jolloin lapsi kiinnostuu tuotteiden hankkimisesta.. Tämä kuitenkin on varma tie onnettomuuteen kuten yksinkertaista elämäntyyliä kannattavat ihmiset ovat oppineet. Enemmän luksustuotteita ja tavaraa ei tuo lisää nautintoa elämään. Television katsominen myös normaalisti tekee ihmisestä väsyneen ja tylsistyneen.

Televisiota katsottaessa tulee keskittyä nauhottuihin lähetyksiin, jotta mainoskatkot pystytään eliminoimaan.

Kulutusmyönteiset ihmiset pakottavat lapset harrastamaan erilaisia harrastuksia välittömästi koulun jälkeen. Minimalisti uskoo harrastuksiin pakottamisen olevan surkea ajatus. Lapsien pakottaminen menestymiseen ja kilpailemiseen ei ole suositeltavaa myöskään koulussa.

Läksyjäkään ei tulisi pakottaa tehdä vaan lähinnä innostaa lapsia oppimaan uusia asioita. Läksyjen tekemättä jättämisestä ei tulisi rangaista kotona.

Lapsen turvallisuudesta ei tulisi myöskään huolehtia liikaa koska tämä estää lapsen kykyä käsitellä riskejä. Päivittäisissä asioissa ihmiset kohtaavat aina riskejä ja lapsien on opittava itse kohtaamaan ja hallitsemaan ne. Lapset joutuvat ajoittain siis kohtaamaan hieman epämiellyttäviä tilanteita koska vanhemmat eivät ole aina katsomassa. Tämä on järkevämpi ratkaisu kuin se, että vanhemmat ovat aina murehtimassa lapsen asioista eikä lapsi opi ikinä itsenäiseksi.

Lapsia ei tulisi myöskään pelotella liikaa tuntemattomista ihmisistä.. Suurin osa ihmisistä on täysin kunnollisia kansalaisia, joten opettamalla tuntemattomien olevan aina epäilyttäviä ja epäluotettavia ei ole järkevää. Lapsi saa puhua tuntemattomille ihmisille. Lapsi voi kertoa tuntemattomille ihmisille nimensä. Lapsen ei tarvitse kertoa välittömästi aikuisille, jos tuntematon ihminen puhuu hänelle ja on ystävällinen. Lapsi saa myös auttaa tuntemattomia ihmisiä.

Riskeistä kuten kidnappauksista, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai huumaavien aineiden levittäjistä puhuminen väärissä mittakaavoissa tekee enemmän lapsille haittaa kuin hyötyä. Lapsen joutuessa huonoon tilanteeseen ei parhaatkaan neuvot valitettavasti auta yhtään mitään.

Minimalisti suosittelee viettämään lasten kanssa paljon yhteistä aikaa kuten terveellisen ruuan valmistamista yhdessä sekä ruokailua perheen kanssa. Lapsien lähellä tulee olla päivittäin mutta heille tulee antaa mahdollisuus kulkea ja leikkiä vapaasti ilman paineita.

Minimalisti suositteleekin ymmärtämään milloin vanhempien tulee puuttua tilanteisiin ja milloin on parempi olla tekemättä mitään. Harrastuksien ja urheilun tulee perustua nautintoon sekä terveyden edistämiseen eikä voittamiseen. Lapset pystyvät myös huolehtimaan itsestään eikä vanhempien tarvitse olla jatkuvasti vahtimassa.

Älä sorru Curling-vanhemmuuteen eli poistamaan esteitä ja vaikeuksia lasten tieltä, palvelemaan lapsia, täyttämään kaikkia lasten toiveita ja suojelemaan lapsia pettymyksiltä.

Lepää ajoissa

Oletko palanut loppuun työssäsi? Onko elämäsi alkanut masentaa? Onko kaikki alkanut tuntua kilpailemiselta ja suorittamiselta? Oletko työuupumuksesta johtuen menettänyt ihmissuhteita, jotka tuovat elämään kaikkein suurimman nautinnon? Työuupumukseen saat sairaspäivärahaa kunhan siihen todetaan myöskin masennusta.

Monet suomalaiset työuupumuksen lisäksi turhautuvat ja pitkästyvät työntekemiseen. Työssä turhautuu helposti kun työpaikalla tuntuu olevan ainoastaan odottelua. Ajantappaminen työpaikalla lukemalla Minimalistisuus blogia päivästä toiseen alkaa suhteellisen nopeasti kyllästyttämään.

Minimalisti suosittelee ajoittain lepäämään ennen kuin on ehtinyt väsymään.

Vankilassa paremmat olot kuin töissä?

Miksi vankilakin voi olla miellyttävämpi kuin huono työpaikka?

Vankilassa vietät aikaa pienessä huoneessa mutta työpaikalla vietät aikaasi vielä pienemmässä kopissa.

Töissä saat syödä ainostaan kerran päivässä ja siitäkin joudut maksamaan kalliin hinnan.. Vankilassa saat ilmaista ruokaa useasti päivässä.

Vankilassa palkatut henkilöt avaavat ja lukitsevat ovet puolestasi. Töissä joudut huolehtimaan ovien avaamisesta ja lukitsemista itse.

Vankilassa saat rauhassa surffailla netissä ja pelailla erilaisia pelejä.
Töissä saat potkut, jos surffailet netissä tai pelailet pelejä.

Vankilassa huoneessasi on oma vessa.
Töissä joudut odottamaan kunnes esimiehesi Ville-Veikko on suorittanut tarpeensa, jonka jälkeen vuorossa on Justiina, jolla on ripuli.

Vankilassa vierailee ystäväsi ja perheesi.
Töissä et saa edes puhua tai kirjoittaa ystävillesi tai perheellesi.

Vankilassa et maksa mitään täysihoidosta vaan muut maksavat oleilusi.
Töissä ollessasi maksat veroja, jotta vankilassa olevilla on mahdollisimman miellyttävät olot kuten kaikilla oma vessa.

Mitä pomosi haluaa?

Työntekijöiltä vaaditaan enemmän työpaikalla kuin pelkästään heidän aikaa ja energiaa. Työntekijöiden oletetaan myyvän myös "sielunsa". Työhaastattelussa työntekijälle tehdään selväksi, että hänen tulee omistautua täysin yrityksen arvoihin. Työntekijän siis on sitouduttuva ja uskottava täysin yrityksen tavoitteisiin. Tämä muistuttaa pitkälti ääriuskontoja.

Pomosi haluaa sinulta täyden sitoumuksen ja kaikki asiat, jotka eivät edistä yritystä eteenpäin tuovat sinulle haukkumista. Pomosi ja yrityksesi tavoitteena on luoda mielikuva sinulle, että yrityksen tavoitteet ovat maailman tärkeimpiä asioita. Tähän käytetään erilaisia luovia menetelmiä yrityksen taholta.

Murehtimisen turhuudesta

Kun olet alkanut murehtia asioita niin sitä on monesti äärimmäisen hankala lopettaa. Suomalaiset on kasvatettu murehtimaan. Emme ole aikuistuneet työnarkomaanien mielestä, jos emme murehdi turhista asioista. "Sinun olisi paras alkaa murehtia mitä tulevaisuudellasi oikein teet!" On tuttu lausahdus suomalaisille nuorille.

Murehtimisen tulisi jopa olla monien mielestä todella säännöllistä tai muuten ihmistä pidetään suomalaisessa yhteiskunnassa luuserina, vastuuntunnottomana, lapsellisena... Koska surkeita tapoja on opittu huonon kasvatuksen seurauksena on niistä opittava mahdollisimman nopeasti pois.

Tarkkailemalla ihmisiä, jotka murehtivat huomaat heidän keskittyvän monesti rahaan. Murehtivien ihmisten mielestä paljon rahaa tuo onnellisuutta elämään. Kunhan ostat tarpeeksi turhia luksustuotteita, joita sinulle markkinoidaan agressiivisesti saavutat onnellisuuden kuuluu väite.

Murehtimisen tulisi syntyä ainoastaan vaarallisista tilanteista ei sosiaalisista paineista.. Murehtimalla onkohan naapuri ostamassa paremman auton tai hyväksytäänkö minut kun en ole ostanut uutta Louis Vuitton laukkua, merkkivaatetta... Teet itsestäsi murehtivan hölmön.

Turhasta murehtimisesta ei ole ikinä mitään hyötyä vaan pelkästään haittaa. Murehtiminen luo itsellesi pelottavia mielikuvia, jotka eivät perustu mitenkään todellisuuteen.

"Minimalisti.. Jos murehtiminen on täysin turhaa.. Miten lopetan murehtimisen?"

Päätä murehtia myöhemmin.. Kirjaa ylös murheesi kun murheet tulee mieleesi ja päätä miettiä niitä myöhemmin. Viivyttele ja siirrä siis murehtimistasi jatkuvasti. Murehtimalla tuot ainoastaan tuskaa elämääsi ja ainoa syy miksi on järkevää olla elossa on nautinto.

Siirtämällä murheiden miettimistä huomaat, että unohdat murheesi kokonaan ja ne eivät palaa mieleesi vaivaamaan sinua.

Lue miten vastata "Mitä teet työksesi?" kysymykseen

Mitä teet työksesi? Mistä saat rahasi? Suomalaiset työnarkomaanit ovat omaksuneet tuon hölmön kysymyksen lähes poikkeuksetta tavatessaan uusia ihmisiä.

Miten minimalistista elämäntyyliä suosiva ihminen vastaa kysymykseen?

"Yritän välttää myymästä aikaani. Aika on minulle tärkeämpää kuin raha."

"Olen liian menestynyt tekemään töitä."

"Tutkin miten suomalaisessa yhteiskunnassa voi elää ilman töitä."

"Niin vähän kuin mahdollista."

"Tarvitsen niin paljon aikaa itselleni, että töihin minulla ei ole aikaa."

"Syön terveellisesti ja elän parhaaksi näkemälläni tavalla."

Vaihtoehtoja on monia.. Ulkomaalaisia tavatessa "What do you do for a living?" kysymykseen voit vastata esimerkiksi "Breathe".

Riittääkö rahat?

Riittääkö rahasi? Tuntuuko välillä siltä, että sinulla on liian vähän rahaa? Olisiko rahalle jotain ylimääräistä käyttöä? Kulutusyhteiskunta on markkinoinnillaan luonut tilanteen, jossa lähes kaikilla on tunne siitä, että heillä ei ole tarpeeksi rahaa.

Kulutusyhteiskunta on opettanut, että tarvitsemme kaikenlaisia turhia palveluita, luksustuotteita ja turhia tuotteita.. Kuvittelemme monesti virheellisesti, että meillä ei ole riittävästi rahaa. Eikä ihmisillä, jotka omaksuvat kulutusmyönteisen asenteen olekaan koskaan riittävästi rahaa ostaa kaikkea haluamaansa.

Minimalistista elämäntyyliä suosiva ihminen ei tarvitse rahaa kuin yksinkertaiseen asumiseen, terveelliseen ruokaan ja välttämättömiin vaatteisiin. Nämä kulut ovat taas erittäin pieniä jopa kalliissa maassa kuten Suomi.

Helppo parsakaali avokado salaatti

Osta pakasteesta parsakaalia noin 500 grammaa. Osta muutama suhteellisen pehmeä avokado. Valmista parsakaali mikroaaltouunissa ohjeiden mukaisesti ja sekoita joukkoon kuorimasi avokado pieninä paloina. Laita sekaan sitruunamehua ja extra virgin oliiviöljyä. Yksinkertaista, terveellistä ja herkullista. Loistava vaihtoehto terveelliseksi välipalaksi. Valmistus kestää kolmisen minuuttia.

Minimalistin ajatuksia

Kun lopetat pelkäämisen ja turhien asioiden tavoittelun voit tuntea olosi vapaaksi.

Kuoleman jälkeistä elämää ei ole ja kaikki nautinto on saatavissa tässä ainutkertaisessa elämässä.

Kuolemaa on aivan turha pelätä koska kuoltuasi olet samassa pisteessä kuin ennen syntymääsi.

Koska on ainoastaan yksi elämä niin on yhdentekevää mitä tapahtuu kuoltuasi.

Elämällä ei ole mitään tarkoitusta tai arvoa itsessään.

Polittiset näkemykset ja ihmisten arvot ovat ainoastaan yksilön oman edun mukaisia mielipiteitä.

Maailma on täynnä pahuutta, huijausta ja kärsimystä, joten onnellisuuden saaminen on äärimmäisen hankalaa.

Elämä sisältää niin paljon enemmän kärsimystä kuin tuskaa, että suurimmalle osalle ihmisistä olisi ollut parasta olla syntymättä.

Kuolema ei ole pahasta koska kuollut ihminen ei joudu kärsimään.

Rikkaus itsessään ei tuo elämään mitään nautintoa mutta saattaa helpottaa nautinnon hankkimista ja tuskan välttämistä.

Nautinto on ainoa syy miksi on parempi olla elossa kuin kuolleena.

Jokaiselle ihmiselle kaikkein tärkein henkilö on hän itse.

Koska onnellisuuden ja nautinnon saaminen on äärimmäisen hankalaa kannattaa lähinnä keskittyä kivun välttämiseen ja tuskan poistamiseen.

Buddhalaisuus ei ole uskonto?

Buddhalaisuus opettaa ihmisiä miten vähentää kärsimystä ja ymmärtää elämää paremmin. Minimalisti ei näe buddhalaisuutta alkuperäisessä muodossaan uskontona vaan yksinkertaisen elämän suosimisena. Siddhartha Gautama on buddhalaisuuden perustaja, joka oli rikas prinssi. Siddhartha Gautama päätti kuitenkin luopua kaikesta ja selvittää miten elää parhaalla mahdollisella tavalla. Siddhartha Gautama valitsi siis tietoisesti minimalistisen, yksinkertaisen elämäntyylin.

Mihin buddhalaisuus keskittyy? Buddhalaisuus keskittyy kärsimykseen ja kärsimyksen minimointiin elämässä. Saamalla aiheettomat kärsimykset pois elämästä on ainoa keino löytää elämästä nautintoa. Buddhalaisuus opettaa myös, että viisaiden päätöksien avulla on mahdollista saavuttaa mielenrauha. Siddhartha Gautama opetti myös, että elämä ei ole täydellistä vaan kärsimystä on aina olemassa. Siddhartha Gautama näki kärsimyksen johtuvan turhista haluista (nykyisin nähtävissä kulutusmyönteisyytenä), vihasta ja tyhmyydestä.

Kärsimyksen poistamisen ratkaisuksi Siddhartha Gautama näki turhien halujen karsimisen sekä vihan ja tyhmyyden poistamisen.

Kaikkien turhien vaikutteiden poistuttua tilaa kutsuttiin "Nirvanaksi". Kärsimyksen loppuminen sekä halujen ja vihan poistaminen oli "valaistuminen".

(Itse Nirvana yhtyeen Kurt Cobain ei ollut tyytyväinen elämäänsä vaan teki itsemurhan 27 vuotiaana rahasta, kuuluisuudesta ja nuoruudesta huolimatta. Kurt Cobainin ongelmia olivat huumeriippuvaisuus, joka johtui osittain lääkärien määräämästä Ritalin lääkkeestä Kurt Cobainin nuoruudessa. Myöhemmin tuli heroiiniriippuvaisuus.. Kurt Cobainilla oli myös kaksisuuntainen mielialahäiriö.) Takaisin buddhalaisuuteen...

Buddhalaisuus opettaa kohtuullisuutta sekä vastustaa väkivaltaa. Tulisi kulkea "kultaista keskitietä". Buddhalaiset meditoivat usein saadakseen mielenrauhan.

Siddhartha Gautama ei opettanut mitään jumalista. Alkuperäisiin opetuksiin on kuitenkin lisätty erilaisia jumaluuksia, joita on myös buddhalaisissa kirjoituksissa. Buddhalaiset eivät kuitenkaan ikinä usko jumalien pelastavan heitä tai tuovan heille "valaistumista". Asenne on ajoittain agnostinen (jumalat vaikuttavat maailmaan tai ei) mutta jokainen on itse vastuussa omasta mielenrauhasta ja "valaistumisestaan".

Mitä Buddha tarkoittaa? Buddha tarkoittaa valaistunutta mutta ymmärretään myös usein Siddhartha Gautamana, joka on henkilö buddhalaisuuden takana.

Buddhalaiset eivät usko, että Buddha (Siddhartha Gautama) oli jumala vaan henkilö, joka ymmärsi erinomaisesti elämää. Buddhalaiset uskovat, että Siddhartha Gautaman opetukset muuttavat ihmisen paremmaksi.

Neljä jaloa totuutta buddhalaisuudessa ovat:

1.Jalo totuus kärsimyksestä
2.Jalo totuus kärsimyksen syystä
3.Jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta
4.Jalo totuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta tiestä

Siddhartha Gautama kertoi myös Jalon kahdeksanosaisen polun

(Viisaus)
1.Oikea näkemys
2.Oikea ajattelu
(Eettisyys)
3.Oikea puhe
4.Oikea toiminta
5.Oikea elinkeino
(Henkinen edistys)
6.Oikea ponnistus
7.Oikea tarkkaavaisuus
8.Oikea keskittyminen

Siddharta Gautama kertoi myös 5 periaatetta

1. En aiheuta harmia ihmisille tai eläimille, jotka ovat elossa.
2. En ota asioita, joita ei anneta minulle.
3. En harrasta seksiä haitallisella tavalla.
4. En valehtele tai sanoa pahoja asioita, jotka loukkaavat muita.
5. En käytä päihteitä kuten huumeita tai alkoholia.

Näetkö Siddhartha Gautaman ja buddhalaisuuden opetuksissa järkeä? Minimalisti ei ole buddhalainen vaan apateisti mutta arvostaa monia Siddharta Gautaman näkemyksiä elämästä. Koetko itse buddhalaisuuden uskontona vai näetkö buddhalaisuuden opetukset lähinnä miten elää hyvä elämä?

Penisten koot listattiin maittain.. Suomi hävisi lähes kaikille maille myös Ruotsille!

Peniksen koko listattiin maittain Suomi voitti Venäjän mutta hävisi lähes koko Afrikalle, Etelä-Amerikalle, Ruotsille, Saksalle, Ranskalle.. Naisten alapäästä ei Minimalistin tietojen mukaan maailman laajuista mittausta ole mutta osien suomalaisten naisten suosio kongolaisiin ja ghanalaisiin miehiin saattaa selvitä tutkimalla Penis Size World Wide by Country listausta.

Ajantuhlaus

Kaikkein hölmöintä on käyttää aikaasi sellaisiin asioihin, joita ei tarvitse tehdä ollenkaan. Saadaksesi toivottuja tuloksia sinun tulee keskittyä aina muutamiin asioihin, jotka tuovat parhaimmat tulokset.

Miten määritellä onko aktiviteetti ajantuhlausta vai ei? Jos jollakin teolla on mahdollisuus lisätä nautintoa elämässäsi se on järkevää. Turhat aktiviteetit eivät tuo elämääsi mitään nautintoa tai saavuttamisen arvoista.

Mieti jatkuvasti aktiviteetin järkevyyttä ennen kuin aloitat tekemään mitään.

Miksi rukoileminen Japanin uhrien puolesta ei kannata?

Karmeisevat tapahtumat Japanissa ovat täysin normaaleja, jotka perustuvat luonnonlakeihin. Tapahtumat ovat kuitenkin epämiellyttäviä ja karmaisevia ihmisille, jotka asuvat luonnonkatastrofin tuhojen aiheuttamilla alueilla.

Osat ihmiset joutuvat kärsimään tapahtumien johdosta erittäin epämiellyttävästä kuolemasta.. Itse kuolemisessahan ei ole mitään pahaa koska kaikki kuolemme kuitenkin.. Kuoleman tuskallisuus on ainoa asia, jota voidaan harmitella.. Ei itse kuolemaa.

Rukoileminen sen takia, että itse selvisi Japanin maanjäristyksestä ja tsunamista olisi itsekästä.. Tämä ei tietystikään sovi uskonnolliselle ihmiselle Japanin katastrofin keskellä. Olihan kuitenkin uskovaisen ihmisen mielestä Japanin tuhot Jumalan tekoja. Jos taas rukoileminen tehtäisiin Japanin uhrien puolesta niin miksi Jumala olisi kiinnostunut uhreista koska Jumala päätti itse tuhota ihmiset väkivaltaisesti maanjäristyksellä ja hukkumisilla.

Japanin tilanteen takia rukoilevat siis ylistävät kaikkivaltiasta Jumalaa, joka itse tietoisesti aiheutti tämän ihmisten joukkomurhan. Koska Jumalan oletetaan olevan kaikkivaltias, joka tietää kaikki tekojensa seuraukset.. Niin miksi Jumala päättäisi tehdä näin kamalia asioita? Ylistävätkö rukoilevat ihmiset Japanin joukkotuhon tekijän aiheuttamaa kärsimystä, jotta he itse kärsisivät vähemmän siitä, että Jumala aiheutti kärsimyksen?

Ehkä Jumalaa rukoilevat ihmiset uskovat, että Jumala ei ollut vastuussa Japanissa tapahtuneesta maanjäristyksestä? Jos rukoilevat ihmiset uskovat Jumalan suunnitelleen maailman, jossa Japanin tapahtumien kaltaisia asioita voi tapahtua, eikä edes päätä puuttua niihin tuhon hetkillä.. Tämä kertoo, että Jumalalla olisi erittäin sadistinen luonne. Jos Jumala taas ei ole tarpeeksi kykenevä estämään tapahtumia maailmassa, jonka hän on itse suunnitellut niin mikä kyseisestä Jumalasta tekisi kaikkivaltiaan?

Jos Jumala on täysin kykenemätön estämään maanjäristyksiä ja pelastamaan uhreja tuskalliselta kuolemalta.. Ei tämä kyseinen haamuolento ole varmastikaan myös kykenevä tekemään itse maailmaa. Jos Jumala olisi kykenevä tekemään maailman sekä estämään kamalat tuskalliset kuolemat, joita esimerkiksi maanjäristykset aiheuttavat.. Olisi Jumala tällöin luonut vaarallisia tuskallisia kuolemia maailmassa tarkoituksella, joka tekisi Jumalasta erittäin julman ja epämiellyttävän rukoilun kohteen. Miksi uskovaiset ihmiset kuten "Perussuomalaisten" Timo Soini ylipäätään menevät kirkkoon, rukoilevat ja palvovat Jumalaa?

Miksi ateistien ja hyvien ihmisten halutessa auttaa viattomia uhreja ei Jumala lähetä enkeleitä, jotka siittivät neitsyt Marian neitseellisesti paikalle auttamaan? Miten kukaan suomalainen voi edes enää hyvällä omalla tunnolla kuulua kirkkoon ja vielä maksaa siitä? Onko mielestäsi nyt viimeistään aika erota kirkosta?

Maksimaalinen nautinto ja elämän tarkoitus

Minimalistin mielestä elämän tärkein ja ainoa päämäärä on saavuttaa maksimaalinen määrä henkilökohtaista nautintoa. Oma nautintosi ja onnesi on kaikkein tärkein asia sinulle itsellesi. Olet kaikkein onnellisin kun elät elämääsi toivomallasi tavalla. Tästä johtuen on erittäin tärkeää, että sisäiset arvosi ohjaavat sinua ja toimit täysin omien mielipiteisi mukaisesti ja et suostu tekemään kompromisseja. Elä siis jatkuvasti omien mielipiteidesi mukaisesti ja tunnet automaattisesti olosi hyväksi.

Jos ponnistelet ja yrität menestyä elämässäsi paremmin mutta ponnistelet väärään suuntaan.. Ponnistelusi on menneet täysin hukkaan. Monet suomalaiset opiskelevat, tekevät töitä, ostavat tavaroita jne. ainoastaan huomatakseen, ettei se tuonut yhtään heille henkilökohtaista nautintoa tai iloa. Kun toimintasi on ristiriidassa omien halujesi kanssa ajattelet, että eikö elämällä ole mitään tarjottavaa minulle? Älä joudu kyseisen virheen uhriksi.

Älä tee ratkaisuja pelkästään järjen perusteella vaan luota tunteisiin. Kun teet päätöksiä niin luota omiin vaistoihin siitä, että tuntuuko päätös hyvältä vai ei. Monet päätökset voivat vaikuttaa järjellisesti viisailta mutta kuuntelemalla tunteitasi voit tulla täysin toisiin johtopäätöksiin. Mieti sisäisiä arvojasi ja mitä arvostat elämässä.. Jos olet valinnut yksinkertaisen minimalistisen elämäntyylin omien arvojesi pohjalta niin anna sisäisen kompassisi olla ohjaamassa sinua päivittäisissä päätöksissä.

Mieti mitä todella haluat elämältäsi.. Sinun tulee ymmärtää, että elämässäsi on yksi asia, jonka puolesta teet mitä tahansa. Mikä on ylivoimaisesti tärkein asia sinulle, johon uskot? Mistä saat maksimaalisen nautinnon elämään, joka tekee elämästäsi elämisen arvoista? Millainen ihminen todella haluat olla?

Älä anna muiden ihmisten masentaa sinua menneiden virheiden takia.. Ihmiset pystyvät muuttumaan aikaisemmista virheistään huolimatta.. Älä ikinä unohda tätä.. Suurin osa ihmisistä ei muutu.. Muuttuminen kuitenkin on täysin mahdollista ja väistämätöntä muuttamalla ajattelumalleja sekä päivittäisiä ratkaisuja. Päätä mitä sinä haluat elämältäsi ja miten saavutat kyseisen elämäntyylin. Kuten sanonta kuuluu.. Ei lähtöasetelmilla ole niinkään merkitystä vaan sillä, että mihin suuntaan liikut.. Valitse omaksi suunnaksesi sinulle nautinnollisimman elämän antava polku.

Ystävät

Minimalisti on korostanut ihmissuhteiden ja ystävien merkitystä elämässä.. Mikä on hyvä muistisääntö hyvien ystävien tunnistamiseen? Huonot ystävät ovat kuten varjoja, jotka kulkevat mukanasi ainoastaan aurinkoisina hetkinä.. Kun pimeämmät hetket tulevat katoavat myös kyseiset huonot ystävät.. Todelliset ystäväsi pysyvät seuranasi myös "pimeinä" aikoina.

Älä pyydä anteeksi

Älä koskaan pyydä anteeksi sitä, että olit aito ja teit kuten näit itse parhaaksi. Sinun ei tarvitse pyydellä anteeksi näkemyksiäsi elämästä.. Vaikka näkemyksesi eivät olisikaan yleisesti hyväksyttyjä.. Jos pyydät anteeksi elämäntyyliäsi pyytelet anteeksi sitä, että olet aito rehellinen ihminen.. Siinä ei ole mitään anteeksipyydeltävää.

Uni

Nukkuessa unohdamme kuka olemme valveilla ollessamme. Hereillä oltaessa unohdamme kuka olemme nukkuessa. Unissamme muistamme hiukan molemmista.

Etkö hallitse syömistäsi?

Syötkö vaikka et olisi nälkäinen? Syötkö itsesi liian täyteen? Syötkö kun olet masentunut, kyllästynyt, stressaantunut...? Tunnetko olosi syylliseksi herkutellessasi?

Minimalistin neuvoja kyseisestä tavasta eroon pääsemiseksi..

1. Syö hitaammin
2. Pureskele rauhallisemmin
3. Pureskele enemmän ja pidempään
4. Keskity ruuan makuun
5. Syö ainoastaan kun tunnet olosi nälkäiseksi.

Säännöllisyyden tärkeys

Minimalisti kertoo loistavia keinoja yksinkertaistaa elämää, säästää rahaa, vähentää stressiä, parantaa ruokavaliotasi, saada aikaan parempia ihmissuhteita.. Minimalistin neuvot toimivat ja saat nopeasti  taloudellisen riippumattomuuden ja miellyttävän yksinkertaisen stressittömän elämän.

On kuitenkin yksi iso ongelma..

Ongelmana on, että jos et tee säännöllisesti järkeviä päätöksiä tavoitteitasi kohti.. Et tule saamaan mitään tuloksia.

Säännöllisyys on tärkeintä tuloksia haettaessa.

Opettele nauttimaan tuloksien tavoittelusta säännöllisesti.. Muuten kyllästys ja tulet epäonnistumaan.

Muista päivittäiset järkevät päätökset.

Mihin Timo Soini uskoo?

1. Timo Soini uskoo ikuiseen elämään. Timo Soini uskoo siis olevansa kuolematon.
2. Timo Soini on vakuuttunut, että Jumala on olemassa.
3. Timo Soini on vakuuttunut, että on ainoastaan yksi Jumala.
4. Timo Soini uskoo Jeesuksen olevan Jumalan ainut poika, joka elää ikuisen elämän. (Muutkin uskonnot uskovat kuolemattomuuteen.) (Myös muslimit uskovat Jeesuksen, tosin Jeesus nostettiin heidän käsityksensä mukaan elävänä taivaaseen)
5. Timo Soini uskoo syntisten kärsivän helvetin ikuisessa tulessa, jossa Saatana pitää valtaa.
6. Timo Soini on vakuuttunut, että kaikki muut uskonnot kuin katolilaisuus on täysin vääriä ja ainoastaan kristinuskon katolilaisuus on oikea vaihtoehto.

Jaatko samat uskomukset Timo Soinin kanssa? Timo Soini ei myöskään hyväksy homoseksuaaleja tai esiaviollista seksiä. Timo Soinin mielestä hänen oli pakko erota kirkosta ja vaihtaa uskontonsa katolilaisuuteen koska katolilaisuus ei hyväksy aborttia kenellekään ei edes raiskauksen uhreille tai insestin uhreille.. Naispappeja ei myöskään Timo Soini hyväksy. Timo Soini uskoo, että Jeesus syntyi jonkinlaisen aaveen siittämänä neitseellisenä.

Timo Soinin uskomuksen mukaan Jeesuksen käskynhaltija maan päällä on paavi.. Paavi on Timo Soinin mielestä erehtymätön puhuessaan viran puolesta uskon asioissa.

Oletko tyytyväinen, että Timo Soinin ja Perussuomalaisten kannatus kasvaa? Jaatko samat uskomukset Timo Soinin kanssa?

Miksi EI Timo Soinille? Lue miksi Timo Soinia äänestävät ihmiset ovat tietämättömiä ja pahoja!

Timo Soini vastustaa aborttia tunnollisena katolilaisena. Hänen mielestään aborttia EI tulisi tehdä edes raiskauksen tai insestin takia. Timo Soini uskoo, että Jeesus syntyi jonkinlaisen aaveen siittämänä.. Tämä neitseellisesti syntynyt Jeesus pystyi Timo Soinin kuvitelman mukaan kävelemään veden päällä, muuttamaan veden viiniksi jne. Timo Soini myöskin uskoo, että Aatami ja Eeva saivat kaksi poikaa, joista toinen tappoi toisen.. Siitä huolimatta maailma täyttyi ilman insestiä.

Timo Soini EI myöskään hyväksy ihmisiä, jotka harrastavat seksiä ennen avioliittoa. Timo Soini ei myöskään ole suvaitsevainen eikä hyväksy homoseksuaaleja.

Minimalisti on huolestunut myös Timo Soinin naisten halveksimisesta. Timo Soinin syyt erota evankelis-luterilaisesta kirkosta oli naispappeus ja abortti. Timo Soini ihailee myös Paavia, joka on Timo Soinin uskomuksen mukaan Jeesuksen käskynhaltija maan päällä ja erehtymätön puhuessaan viran puolesta uskon asioissa.

Paavi on merkittävä moraalinen johtaja yli miljardille katolilaiselle ja hänen puheensa huomioidaan kaikkien heidän keskuudessaan. Paavi on tunnettu puheista kuten "Kondomien käyttö lisää HIV:n lisääntymistä Afrikassa".

Minimalisti ymmärtää, että äänestäessä on vaikea löytää hyviä ehdokkaita. Tee kuitenkin palvelus Suomelle äläkä äänestä näin karmeisevia ajattelumalleja omaavia henkilöitä kuin Timo Soini.

Toivottavasti jaat tämän kirjoituksen kaikkien tuntemiesi ihmisten kanssa. Voit vapaasti muokata ja kopioida kirjoitusta ilman Minimalistisuus blogin lähdettä mainiten. Tehtävänäsi on kertoa NYT populisti Timo Soinin pahuudesta niin monille kuin mahdollista. Ääniä tulee liian helposti pelkästään "maahanmuuton kiristämisen ja ruotsin pakollisuuden varjolla".

Huomio tanakka lukija

Terveellisen ruokavalion jälkeen tärkein asia houkuttelevan vartalon saamiseksi on kuntoilu. Kuntoilemalla pystyt vähentämään riskiä sydänsairauksiin, diabetekseen, osteoporoosiin... Kärsimyksen välttäminen ja nautinnolliset vuodet elämässä ovat osittain riippuvaisia hyvästä tuurista mutta voit itse omilla päätöksilläsi vaikuttaa tuuriisi elämäntavoillasi.

Pystyt helposti tekemään ratkaisun, että ruokavaliosi koostuu kasviksista, täysjyvätuotteista ja hedelmistä. Pystyt välttämään ylipainon. Pystyt lopettamaan tupakoinnin ja aloittamaan säännöllisen kuntoilun.

Aloita kuntoilemaan siis säännöllisesti.. Kävele viikottain vähintään 10 kilometriä. Elämäntavoista helpoin ja nopein tuloksia tuottava on kuitenkin tupakoinnin lopettaminen.

Älä juo virvoitusjuomia

Monet suomalaiset juovat päivittäin virvoitusjuomia. Minimalisti suosittelee lopettamaan kaikki virvoitusjuomat. Paljon limsoja juovat ihmiset kärsivät korkeammasta verenpaineesta ja tietysti ylipainosta... Toisin kuin virvoitusjuomia välttävät ihmiset.

Juomalla virvoitusjuomia saat helposti itsellesi huonomman terveyden.. Se kuitenkaan tuskin on tavoitteenasi? Yleensä virvoitusjuomia käyttävillä ihmisillä on myös muutenkin epäterveellisemmät ruokavaliot kuin virvoitusjuomia välttävillä ihmisillä. Tästä johtuen virvoitusjuoma ei pelkästään ole ongelmia tuottava asia.

On kuitenkin selvää, että lopettamalla virvoitusjuomien käytön tulet laihtumaan sekä vähentämään riskejä saada sydänongelmia.

Mitä Minimalisti suosittelee juomaan? Vettä muutaman litran päivässä.

Pihalle leikkimään

Aikaisemmin lapset leikkivät ja pelasivat erilaisia pelejä ulkona. Tehtiin läksyt ja tämän jälkeen mentiin pihalle pitämään hauskaa erilaisten pelien innoittamana. Vanhemmat olivat vihaisia lapsille, että miksi pitää jatkuvasti juoksennella pihalla ja soheltaa.

Mitä nykyisin läskit lapset tekevät Suomessa? Katsovat televisiota, pelaavat tietokoneella, surffaavat netissä, pelaavat pelikoneita, syövät roskaruokaa, karkkeja, suklaata, juovat limuja... Nuoriso on jatkuvasti lihavampaa. Kavereiden kanssa ulkona harrastaminen ja "sohlaaminen" pitivät aikaisemmin ylipainon ja läskit erossa.

Koska nuoriso aloittaa välittömästi roskaruuat ja pelien pelailun erilaisilla koneilla.. He jatkavat toimintaa myös vanhempana ja eristäytyvät omiin oloihinsa yksinäiseksi kärsien erilaisista sairauksista kuten sydänongelmista.

Laihdutus idea

Minimalisti on huomannut, että monilla ylipainoisilla ihmisillä on myös paljon ylipainoisia kavereita. Haluavatko kaverisi laihduttaa? Aikovatko kaverisi alkaa laihduttamaan lähiaikoina? Kannustavatko ylipainoiset ystävät sinua tekemään muutosta? Innostaako ystäväsi ylipainoisia henkilöitä laihduttamaan?

Yleisesti lihavilla ihmisillä on rakkauteen perustuva suhde toisen lihavan henkilön kanssa. Lihavilla ihmisillä on myös yleisesti paras kaveri lihavampi kuin normaalipainoisilla.

Pulujen kanssa hilluessa voi olla hankalaa lentää kotkien kanssa kuuluu sanonta.. Jos ympärillä olevat ihmiset pitävät ihan hyvänä olla läski et laihduta niin helposti. Jos ympärillä olevasi ihmiset ovat motivoituneita tekemään muutosta paremman vartalon eteen motivoidut myöskin sinä.

Mitä tästä voidaan oppia? Hanki itsellesi motivaatiota samalla tavalla ajattelevista ihmisistä, jotka haluavat laihduttaa ja parantaa terveyttään.. Tekemällä näin pystyt helposti keskittymään terveelliseen ruokaan (kasvikset, hedelmät, täysjyvätuotteet) ja lisäämään kuntoilua.

Testaa minimalistista elämäntyyliä

Monet suomalaiset tyrmäävät minimalistisen elämäntyylin ilman kokeilua. Jos teet tällä hetkellä kovasti töitä ostaaksesi aina vaan hienompia tavaroita.. Olipa kyseessä TV, kännykkä, tietokone, sisustus, auto.... Uskot kyseisiin tuotteisiin sijoittamisen lisäävän nautintoasi. Voisiko uskomuksesi perustua yritysten erinomaiseen manipulointiin ja turhien tuotteiden markkinointiin? Oletko aidosti tyytyväinen elämääsi tuhlatessasi turhuuksiin?

Minimalisti suosittelee testaamaan minimalistista elämäntyyliä vähintään 6kk ajan ja huomaat varmasti, että tuhlaamisen lopettaminen ei laskenut yhtään nautintoasi. Vaihtamalla autosi edullisempaan malliin, tekemällä ruokaa kotona, maksamalla käteisellä, lopettamalla lainan ottamisen... Huomaatkin olevasi täysin yhtä iloinen kuin aikaisemmin.. Itseasiassa jopa iloisempi. Miksi? Sinulla on vähemmän stressiä elämässäsi ja tunnet olosi vapaammaksi. Huomaat myös viettäväsi aikaa enemmän muiden ihmisten kanssa ja toteat suurimman nautinnon elämässä tulevan nautinnollisista ihmissuhteista.

Jos käytät rahaa sen takia, että yrität leveillä naapureillesi, työkavereillesi, asiakkaillesi, ystävillesi... Käytät Minimalistin mielestä rahaa täysin väärin.. Mitä mielestäsi rahan käyttäminen leveilyyn kertoo omasta itsetunnostasi ja persoonallisuudestasi?

Lainalla eläminen

Monet ajattelevat "Kaikki suomalaisethan nykyisin elävät lainalla.. Niinpä elän minäkin!"

Ei ihme, että luottotiedottomia ihmisiä löytyy paljon Suomesta kyseisellä asenteella. Taitavimmatkaan sijoittajat eivät pysty rikastumaan, jos he maksavat yrityksille järjettömiä korkoja käyttölainoistaan.

Lainalla eläminen pilaa mahdollisuutesi säästämiseen ja taloudelliseen riippumattomuuteen, aiheuttaa stressiä, luo masennusta, saa sinut tuntemaan olosi vihaiseksi, pelokkaaksi..

Olet varmastikin kuullut sanonnan "Jos muut hyppää kaivoon niin hyppäätkö sinä perässä?"

Vaikka muut hölmöilisivätkin niin ei sinun ole pakko silti olla myöskin hölmö.

Tarvitsetko uuden auton?

Minimalisti pitää auton omistamista monessa tilanteessa täysin tarpeettomana. Jos tarvitset autoa niin vanhempi halpa malli riittää mainiosti. Erityisen vajaaälyisenä Minimalisti pitää auton ostamista lainarahalla tai osamaksulla. Jos aiot ostaa auton niin säästä tarpeeksi rahaa, jotta voit ostaa auton käteisellä. Käytetty auto riittää erinomaisesti, joten saat säästettyä rahat autoon parissa kuukaudessa Minimalistisuus blogin neuvoin. Säästä ylimääräiset rahat taloudellisen riippumattomuuden äläkä siihen, että leveilet uudella autolla.

Oletko tuhlaaja?

Testaa oletko tuhlaaja seuraavilla 10 kysymyksellä

1. Menetkö shoppailemaan kun tunnet olosi huonoksi?

2. Onko shoppailu aiheuttanut ongelmia sinulle tärkeiden ihmisten kanssa?

3. Oletko innostunut shoppailemaan ilman suunnitelmia ja katunut myöhemmin?

4. Onko sinulla vaatteita, joita et käytä tai muista edes ostaneesi?

5. Onko sinulla tavaroita, joita et käytä?

6. Valehteletko tärkeille ympärillä oleville ihmisille kulutuksestasi?

7. Ostatko tavaroita velaksi ja tunnet olosi stressaantuneeksi?

8. Piilotteletko ostamiasi tavaroilta muilta?

9. Oletko joskus ostanut turhia tavaroita välttämättömien tarvikkeiden kustannuksella?

10. Lainaatko rahaa yrityksiltä, perheeltäsi tai kavereiltasi, jotta pystyt shoppailemaan vaikket ole varma pystytkö maksammaan takaisin?

Himoitsetko tuhlaamista?

Jos käytät säännöllisesti kaikki rahasi, jotka ansaitset tulet olevaan aina rahaton. Jos tuhlaat liian helposti niin tee itsellesi hankalaksi päästä rahoihin käsiksi. Maksa itsellesi ensin periaatteen ottaminen käytäntöön välittömästi auttaa tässä. Toiseksi sinun on vaihdettava asennettasi rahaa kohtaan.

Jos käyt töissä niin pyydä työnantajaasi automaattisesti siirtämään tietty osa palkastasi (tavoittele 80% säästämistä tuloistasi) sijoituksiin tai erilliselle säästötilille. Jos tämä ei jostain syystä onnistu niin siirrä itse heti toiselle tilille tietty ennalta päättämäsi % palkastasi.

Älä kanna liian paljon käteistä mukanasi. Kun sinulla "polttaa rahat taskussa" tuhlaat helpommin, jos olet luonteeltasi tuhlaileva. Kirjoita välttämättömät ostoksesi ylös äläkä pidä mukanasi ylimääräistä rahaa. Opettele siis tekemään ainoastaan ostokset, jotka olet päättänyt etukäteen ja pidättäydy listassasi.

Lainalla eläminen tekee sinusta helposti luottotiedottoman, joten ei velkaa.

Jos mahdollista niin yritä puhua sinulle tärkeän ihmisen kanssa kulutuksestasi. Pelkästään tiedostaminen tunaroimisen ilmoittamisesta ystävällesi saa sinut harkitsemaan enemmän ostoksiasi. Ystäväsi tulee tietystikin olla kulutusvastainen, jotta harjoituksesta on sinulle hyötyä.

Selkeän budjetin kirjoittaminen välttämättömyyksiin ruoka, asuminen, vaatteet, liikkuminen on myöskin suositeltavaa.. Budjetin kirjoittamisen jälkeen on syytä harkita mistä kaikista menoista pystyisi vielä tinkimään menettämättä nautintoa elämästä.

Jos olet alkoholiriippuvainen ja oksentelet muiden sekä itsesi päälle umpihumalassa.. Vältät baareja, yökerhoja sekä alkoholituotteiden läheisyyttä. Jos olet tuhlaamiseen riippuvainen vältät paikkoja, joissa innostut helposti shoppailemaan.

Tuhlaamisesta eroon pääseminen vaatii sinnikkyyttä mutta saavutat tavoitteesi kunhan pysyt sen parissa riittävän pitkään. Myönnä ongelmasi ja aloita uudet tavat rahankäytön suhteen.

Minimalistinen elämäntyyli ja laiskuuden mahtavuus

Minimalistisen elämäntyylin hyväksyvän menot eivät ole suuret. Nopeaa taloudellista riippumattomuutta tavoiteltaessa ei ehdi tuhlaamaankaan kun tehdään töitä ja säästetään yli 80% palkasta.

Minimalistista elämäntyyliä kannattavaa ärsyttää työn viemä vapauden tunne. Joka päivä töihin meno tiettyyn sovittuun kellon aikaan ei yksinkertaisesti kiinnosta. Työtä varten opiskelu ja henkinen kärsiminen töistä iltaisin ja viikonloppusin ei myöskään innosta.

Helpohkoa vapaampaa työtä monesti myös minimalistista elämäntyyliä kannattava voi suosia. Tärkeintä on nautinto ja osat helpohkot työt tuovat elämään nautintoa tulojen lisäksi.

Työ pilaa monesti mahdollisuudet matkustaa sekä viettää aikaa nautinnollisten harrastusten parissa. Aika on kuitenkin paljon parempaa kuin raha. Työpäivä lyhentää elämää monesti 10 tunnilla päivässä huomioiden matkat.

Työt monesti aiheuttaa tarpeettomia paineita, jotka pilaavat mahdollisuuden saada nautintoa elämästä. Elämähän menettää täysin mielekkyyden, jos kärsimystä on enemmän kuin nautintoa. Kyseisessä asetelmassa eläminen ei ole viisaan ihmisen hyväksyttävissä vaan järki sanoo, että olisi parempi olla kuolleena. Työelämän jättäminen ja maksimaalinen säästäminen on merkittävä ja tärkeä päätös omaa henkilökohtaista nautintoasi maksimoidessa.

Palkkatöissä minimalistista elämäntyyliä kannattavaa ei myöskään kiinnosta edistää muiden rikastumista.

Nautinnollinen oleskelu, löhöily, rentoutuminen ja velvoitteiden karsiminen on erittäin tärkeää minimalistista elämäntyyliä kannattavalle. Karsimalla stressin pystyy paremmin keskittymään oman nautinnon maksimointiin.

Yksinkertainen elämä on riittävää kunhan on perusasiat kunnossa. Rahan ainoa hyöty on sen käyttäminen ja minimalistista elämäntyyliä kannattava ihminen tyytyy normaaliin asuntoon, terveelliseen ruokaan ja muutamiin vaatteisiin. "Jos tarpeeksi on sinulle liian vähän niin mikään ei ole sinulle tarpeeksi." Lopeta leveily ja tuhlaaminen.. Et hyödy siitä mitään. Rikkauden ja oman statuksen nostamiselle ei ole mitään rajaa, joten et voi ikinä löytää kyseisellä taktiikalla maksimaalista nautintoa.

Miksi jäisit markkinoiden uhriksi ja ostaisit tuotteita osamaksulla ja lainalla? Mihin tarvitset uusinta mallia tai edes vanhempaa mallia autosta? Töiden lopettaminen on varmastikin monien mielestä laiskaa mutta laiskuus on hyvästä. Laiskuus turhissa asioissa antaa mahdollisuuden saada elämästä kaikki irti.

Osat työnarkomaanit määrittelee laiskuutta ihannoivat ihmiset luusereiksi. Tämä on kuitenkin naurettavaa koska laiskuutta tavoitteleva ihminen on lopettanut kilpailun.. Häntä ei kiinnosta tavoitella nousua yhteiskunnassa tai päteä ulkoisilla asioilla. Jos ei ole mukana kilpailussa ei ole mahdollista hävitä.

Laiska ihminen onkin minimalistista elämäntyyliä kannattavan mielestä voittaja! Miksi? Kilpailevasta mielentilasta luopuminen, töistä vapautuminen ja laiskuuden tavoittelu on oman elämän hallitsemista välittämättä muiden mielipiteistä. Kun teet asioita, joista olet aidosti kiinnostunut.. Elät unelmaasi ja olet voittaja! Saathan elämältä maksimaalista nautintoa ja asioita, joista olet aidosti kiinnostunut.

Karsi kaikki turhuudet kulutuksestasi ja yksinkertaisesti unohda kilpaileva mielentila ja muista, että yli 80% maailmanväestöstä elää alle 10 eurolla päivässä.

Kun lopetat työelämässä itsesi kiusaamisen teet myös monille muille palveluksen. Miksi? Kun et ole aktiivisesti kilpailemassa työpaikoista annat paremmat mahdollisuudet työllistymiselle ihmisille, jotka niitä aidosti tarvitsevat tai haluavat tehdä töitä. Tiedostamalla tämän saat vielä enemmän elämääsi nautintoa.

Oravanpyörässä pyöriminen on täyttä hulluutta minimalistista elämäntyyliä kannattavalle. Monet pitävät irtautumista ihmisille, jotka eivät ole vielä taloudellisesti riippumattomia paheellisena. Jos et kuitenkaan jaksa kerätä riittävää summaa taloudelliseen riippumattomuuteen on hyvinvointiyhteiskunta mahdollistanut vapautumisen käytännössä kaikille suomalaisille jo aikaisemminkin. Käyttämällä hyvinointiyhteiskunnan palveluita laiskaan elämäntyyliin ei ole väärin koska et riko mitään lakia.

Raha ei myöskään tuo onnea. lainaus Billie Bob Harrell kirjoituksesta "Bllie Bob Harrell oli uskonnollinen mies, joka voitti lotossa $31 miljoonaa. Paransiko lottovoitto elämää? Billie jakeli varojaan suhteellisen avokätisesti kamaliin yhteisöihin kuten kristillisiin järjestöihin. Lottovoiton jälkeen erottiin vaimosta. Ei alettu alkoholistiksi kuten monet suomalaiset miehet vaan ammuttiinkin haulikolla rintaan ja toivottiin matkaa taivaaseen jumalan luo."

Julkisuus ei myöskään tuo nautintoa, joka selviää helposti seuraamalla mitä tahansa julkisuuden henkilöitä. Liika rikkaus ja tunnettavuus ovat yhtä haitallisia ihmisen nautinnolle kuin ylimääräiset kalorit, jotka tekevät lihavaksi.

Eläkeikä nousee jatkuvasti ja eläkeikään asti eläminen ei ole taattua. Vanheneminen laskee myös jatkuvasti nautinnon saamisen mahdollisuuksia, joten laiskuuden tavoitteleminen eläkeiässä ei ole kannattavaa.

Miksi haluaisit säästää itsellesi liikaa rahaa? Mitä hyötyä sinulle on rahoista, jotka ovat tililläsi kuoltuasi?

Laiskan elämän tärkeimpiä hyötyjä ovat stressittömyys, pitkät yöunet ilman murheita herätyskellosta, kiireettömyys, vapauden tunne... Ei mitään tarvetta mennä kylmään pakkaseen, vesisateeseen, loskaiseen vesilätäkköön, stressata liikenneruuhkissa...

Tuhlaaminen on äärimmäisen helppoa, joten laiskan ihmisen tärkein tehtävä on oppia säästeliäisyys. Säästeliäisyyteen liittyvää materiaalia on riittävästi Minimalistin Minimalistisuus blogin blogiarkistossa ilmaiseksi ja enempää luettavaa ei tarvita. Jopa blogissa on suhteellisen paljon toistoa koska aihe on yksinkertainen mutta kuitenkin monien mielestä vaikea toteuttaa.

Minimalistista elämäntyyliä kannattava pitää luonnollisesti henkistä hyvinvointia tärkeämpänä kuin materiaalista rikkautta. Tee asioita, jotka tuntuu hyvältä itsestäsi. Ole oman elämäsi johtaja ja itsesi päällikkö. Tuskinpa tätä ainutkertaista elämää kannattavaa vaan pitkästyttävään turhauttavaan työhön tuhlata?

Työ ei ole tärkeää vaan elämästä nauttiminen. Työ on ainoastaan kannattavaa, jos se mahdollistaa vielä suuremman nautinnon saamisen elämästä. Laiskuuden kannattajat ajoittain sortuvat tuntemaan itsensä hyödyttömäksi. Elämä kuitenkin on itsessäänkin hyödytöntä, joten ainoaksi merkitykselliseksi asiaksi jää oman nautinnon maksimointi lakia noudattaen. Vaikka et olisi samaa mieltä kaikista lakipykälistä niin lakia on aina kannattavaa noudattaa. Lakia rikkomalla joudut kärsimään rangaistuksista, jotka mahdollisesti vievät kaiken mahdollisuuden nautinnon tavoittelemiselle.

Laiska ihminen ei myöskään pidä ajatuksesta, että kaikki päivät on täsmälleen samanlaisia.

Monien mielestä elämän tulisi olla pelkkää työtä, suorittamista sekä jatkuvaa kilpailua.. Ei sen tarvitse olla. Töitä voi tehdä kun se vaikuttaa ratkaisulta, joka tuo elämään enemmän nautintoa kuin tuskaa.

Miten laiska ihminen, joka ei ole taloudellisesti riippumaton vastaa kysymykseen "Mitä jos kaikki ryhtyisivät työttämäksi, mistä korvauksia saisi?" Ei mistään. Kaikki ei ole työttömiä ja hyvinvointiyhteiskunta mahdollistaa elämäntapatyöttömyyden suomalaisille ainakin tällä hetkellä.. Ei välttämättä tulevaisuudessa.. Tästä johtuen taloudellisesti riippumattomat ihmiset haluavat välttää riskejä irrottautumalla oravanpyörästä vasta kurinalaisen säästämisen jälkeen. Osat taloudellista riippumattomuutta tavoittelevat ovat tosin kateellisia oravanpyörästä irrottautuville elämäntapatyöttömille.. Tämä ilmenee lähinnä syyllistämisenä.

Laiska ihminen ei myöskään juurikaan saastuta koska ei tuhlaa turhaan.


Aloita siis päiväsi laulaen "Ihana Aamu" ja sisäistä romanttisen suhteen tärkeys laiskan elämäsi nautinnon maksimoinnissa.

Jos pidit lukemastasi lue myös kirjoitus "Elämäntapatyöttömyys".

4 Aku Ankkaa ilmaiseksi

http://www.kampanjat.net/akuankka/2011/lahja/ osoitteesta pystyy ainakin vielä tällä hetkellä tilaamaan ilmaiseksi 4 Aku Ankka lehteä. Numerot 14, 15, 16, 17 lähetetään haluamaasi osoitteeseen ilmaiseksi. Toisaalta tietojasi voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin ja tulet varmasti kärsimään myyntipuheluista, joissa sinulle kaupitellaan valheellisesti Aku Ankkaa ja muita lehtiä. Minimalisti ei käytä kyseistä ilmaistarjousta. Vaikka jokin asia olisi ilmainen ja tarpeeton ei sitä kannata ottaa edes ilmaiseksi. Jos tilaat kyseiset Aku Ankat niin opit miten Sanoma Magazinesin tai muiden myyntikonttorien myyjät yrittävät manipuloida sinut kestotilauksen uhriksi. 84,80 € on Sanoma Magazinesin virallinen kestotilauksen hinta heidän kotisivuillaan Aku Ankan vuositilaukselle.

Eutanasia ajatuksia kuolemisesta ja kristinuskon pahuudesta

Monet suomalaiset eivät näytä ymmärtäneen elämän lyhyyttä eikä elämän laadun heikkenemistä ikääntyessä. Mitä vanhemmaksi tulet sitä todennäköisemmin suuri osa ystävistäsi on menehtynyt. Tulet olemaan vanhentuessa aina yksinäisempi ja yksinäisempi.

Kannattaako tehdä ylimääräisiä vuosia töitä, jotta saisi suurempaa eläkettä? Ahneus ja rahanhimo estää monia suomalaisia lopettamaan työt vaikka siihen olisi mahdollisuus. Jos et nauti töistäsi ja sinulla on riittävästi rahaa.. Miksi jatkaisit töitä? Työn ainoa merkitys on tuoda sinulla rahaa. Jos töissä on tämän lisäksi mukavaa niin se on ainoastaan plussaa.

Minimalistin mielestä elämässä on ainoastaan järkeä kun elämässä on nautintoa enemmän kuin tuskaa.. Vanhetessasi joudut olemaan jatkuvasti sairaaloissa, kärsimään piikeistä, leikkauksista, syövistä, kemoterapiasta, sädehoidosta, yksinäisyydestä, syrjäytymisestä, dementiasta, vanhuuden oireista.. Suomalaisen elämänvaiheet kirjoituksesta ilmenee osat suomalaisten hölmöt päätökset nautinnollisen elämän kannalta.

Koska elämällä itsellään ei ole mitään arvoa eikä apateistille ole kuoleman jälkeistä elämää uskontojen selitykset tekevät harmia ihmisille, jotka näkevät nautinnon olevan ainoa hyvä syy olla elossa. Ihmiset, jotka vastustavat eutanasiaa ovat pahoja ihmisiä.

Muistutuksena vielä mitä tarkoittaa eutanasia.. Eutanasia tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa hyvää kuolemaa. Hyvä kuolema on tärkeimpiä asioita itse elämisestä nauttimisen lisäksi. Hyvän kuoleman vastustajat ovatkin lähinnä uskonnollisia ihmisiä, jotka haluavat aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä viattomille ihmisille.

Eutanasia tunnetaan myös nimellä armokuolema, jossa teko tai tekemättä jättäminen aiheuttaa toisen ihmisen kuoleman. Miksi Minimalisti kannattaa eutanasiaa ja haluaa itselleen hyvän kuoleman? Eutanasian tarkoituksena on aiheettoman kärsimyksen lopettaminen.. Elämällä ilman nautintoa ei ole mitään arvoa, joten tuskallista elämää on turha elää. Kuolema koittaa kuitenkin meille kaikille. Eutanasian tarkoituksena on välttää tai lopettaa tarpeeton kärsimys.

Kristillinen ihmiskäsitys perustuu ajatukseen, että jumala on luonut ihmisen. Kristillisten kirkkojen kanta (myös luterilaisen kirkon mielipide) eutanasiaan on kielteinen. Kristinuskon pahuus on jopa hyvän kuoleman vastainen.. Tämä on yksi monista syistä, jonka takia on myös hyvä erota kirkosta ja näin vähentää kristinuskon pahuuden luomia virheellisiä vanhentuneita "arvoja".

Jos olet eutanasian kannattaja voit vapaasti levittää kirjoitusta missä tahansa, muokata tekstiä haluamallasi tavalla ja väittää kirjoitustasi omaksesi. Minimalisti arvostaa ihmisiä, jotka kertovat ja saavat aikaan keskustelua hyvän kuoleman ja kärsimyksen välttämisen tärkeydestä.

Kulutuspäiväkirja haaste

Minimalisti suosittelee tekemään kahden viikon kulutuspäiväkirjan. Aloita vaikkapa heti seuraavana maanantaina. Kirjoita kaikki kulutuksesi ylös ja lisää syyt miksi ostit.. Kirjoita myös mitä ostaminen sai sinussa tuntemaan.

Kahden viikon kuluttua analysoi listasi huolellisesti ja tee tarvittavat muutokset. Tulet yllättymään mihin kaikkeen rahaa oletkaan käyttänyt. Tämän harjoituksen jälkeen pystyt helpommin kontrolloimaan huonoja ostopäätöksiä.

Teet kovasti töitä rahojesi eteen, joten muista olla huolellinen kulutuksessasi. Jos tuttavissasi on kulutusvastaisia tai yksinkertaista elämää suosivia henkilöitä on rakentavaa keskustella heidän kanssa omasta kulutuksestasi.

Muista suurimman nautinnon tulevan yhteisestä ajasta sinulle tärkeiden ihmisten ympärillä. Ystävien kanssa voi viettää aikaa ilman tuhlaamista edullisten harrastuksien sekä nautinnollisten keskustelujen parissa.

Kulutuspäiväkirjaa analysoidessa mieti huolellisesti asumisen, ruuan, liikkumisen ja vaatteiden osuutta. Lähes kaikkien kulutus on mahdollista laskea lähes nolliin.. Miten pieneksi kulutuksesi pystyt laskemaan on sinusta itsestäsi kiinni.. Muista kuitenkin aina, että mikään ei ole tarpeeksi ihmiselle, jolle tarpeeksi on liian vähän.

Karppaus ja hiilihydraattien välttäminen kannattaa?

Minimalistin läskeistä tuttavista osat eivät syö hiilihydraatteja. Heidät on huijattu uskomaan, että "hiilihydraatit lihottavat". Tämän huijauksen yksi tärkeistä levittäjistä on kuollessaan 116kg painanut 183cm pitkä Robert Atkins. Osat tosin väittävän Robert Atkinsin joutuessa sairaalaan olleen ainoastaan läski.. Sairaalassa hän turposi todella läskiksi. Atkins näki tehtäväkseen sanoa, että rasvojen syöminen ei tee sinua läskiksi vaan hiilihydraatit ovat kaiken pahuuden takana. Atkinsilla oli myös sydänongelmia, jotka perustuvat ruokavalioon, jossa on paljon rasvaa.

Minimalistille on yhdentekevää mitä ihmiset syövät mutta valehteleminen on aina ärsyttänyt. Tästä johtuen "hiilihydraatit tekevät sinut lihavaksi" väittämän levittäminen totena on törkeää. Hieman typerämmät ja jopa osat suhteellisen pätevätkin ihmiset uskovat henkilöitä kuten Antti Heikkilää.

Hiilihydraatit toki lihottavat.. Aivan kuten proteiinit ja rasvat.. Kaikki kolme saavat painosi nousemaan kunhan syöt niitä liian suurissa määrissä.

Ortopedia on luu- ja tukielinsairauksiin erikoistunut kirurgian ja lääketieteen ala. Ortopedi Antti Heikkilä ei ole ravitsemuksen asiantuntija vaan saanut jatkuvasti kritiikkiä lääketieteen valtavirralta.. Kuitenkin monet vajaaälyiset suomalaiset pitävät häntä "guruna".

Minimalisti suosittelee asiantuntijoita keskittymään omiin aloihinsa eikä sekaantumaan ortopedina ravitsemustieteeseen.

Antti Heikkilän neuvoja kuvaillaan esimerkiksi Ravitsemustieteen professorin Helena Gyllingin sanoin hengenvaarallisiksi. "Syökää voita, margariineissa on vaarallista transrasvaa ja välttäkää hiilihydraatteja" ajatukset eivät ole ravitsemussuosituksien mukaisia. No eihän Antti Heikkilä olekaan kyseisen alan ammattilainen vaan hän on luu- ja tukielinsairauksia opiskellut henkilö.

Toisaalta karppaajien neuvoissakaan ei ole sentään kaikki valetta kuten uskonnoissa. Hiilihydraatteja vähentämällä on mahdollista vähentää painoa ja pysyä hyvässä kunnossa. "Hiilihydraatit lihottaa ja on vaarallista syödä hiilihydraatteja" väitteiden levittäminen on kuitenkin törkeää.

Ateismin seuraukset

Mitä Jumalien olemattomuudesta seuraa ateistin elämänfilosofialle? Elämälle ei tule tarkoitusta mistään uskonnollisesta kirjoituksesta eikä tässä elämässä kärsimistä hyväksytä paratiisin, Taivaan tai vastaavan uskomuksen toivossa. Kärsimystä ei myöskään hyväksytä ainutkertaisessa elämässä Saatanan tai helvetin pelkojen takia.

Elämällä ei siis ole yhtään mitään arvoa itsessään ateistille. Jos elämäsi tuntuu turhalta se on turhaa. Jos elämäsi tuntuu merkitykselliseltä se on merkityksellistä. Ateisti keskittyy automaattisesti oman henkilökohtaisen nautintonsa maksimointiin.

Ateistilla ei myöskään ole mitään uskonnollisia pohjia arvoille. Mikä on ateistille hyvää tai pahaa? Ateisti näkee kysymykseen vastaamisen hankalana koska arvot ovat ainoastaan ihmisten mielipiteitä. Myöskin mielipiteet vaihtelevat eri aikakausina sekä vaihtuvat helposti jopa samalla ihmisellä elämäntilanteen muuttuessa.

Koska kuolemanjälkeistä elämää tai uskonnollista päämäärää ei ole ateistille.. Kaikki mitä on saatavissa on ainoastaan tässä elämässä.

Ateistin velvollisuus on päättää mikä tekee hänen elämästään mielekkään.. Ateistilla on myös oikeus päättää elämänsä, jos kokee sen täysin merkityksettömäksi eikä näe mahdollisuutta parempaan.. Elämä loppuu kuitenkin, joten kärsimyksen ollessa nautintoa suurempi.. Miksi elää?

Minimalisti on apateisti (ateisti ilman erityisiä perusteluita, välinpitämätön asenne jumalia kohtaan).

Mikä on Minimalistin mielestä tavoittelemisen arvoista elämässä?

Jokaiselle yksilölle tärkein tavoite on oma henkilökohtainen nautinto. Kaikki mikä tuo itsellesi nautintoa on tavoittelemisen arvoista. Suurin nautinto tulee parisuhteista, joihin sisältyy rakkauden tunteita.

Minimalisti näkee myös tärkeänä välttää onnettomuutta elämässä niin paljon kuin mahdollista.
Tästä johtuen tulee keskittyä mielenrauhaan ja yksinkertaiseen elämäntyyliin. Minimalistinen elämäntyyli mahdollistaa helposti rauhallisuuden sekä aiheettoman pelon eliminoinnin elämästä. Minimoimalla turhia haluja elämästäsi kuten leveily, valta ja turhien tavaroiden ostelu saat aikaan mielenrauhan..

Mielenrauha on äärimmäisen nautinnollinen tunne. Vapaus murheista ja velvoitteista on tärkeämpää kuin rikastuminen tai sosiaalisen arvon nostaminen. Uskonnonvastaisuus on tärkeää. Uskonnot ovat ihmisten keksintöjä, joiden ideana on luoda elämään sisältöä ja hyväksyä tavallinen turhauttava arki.

Tavoittele itsellesi maksimaalista nautintoa ilman murheita ja karkoita kehostasi ja mielestäsi tuska.. Järjestä itsellesi elämäntilanne, joka mahdollistaa itsellesi täydellisen vapauden. Älä joudu yhteiskunnan velvoitteiden uhriksi. Koska tuskan välttäminen on tärkeää lakia ei kannata ikinä rikkoa vaikket olisikaan kaikkien lakien kanssa samaa mieltä.