Kasvatus

Minimalistin kasvatukseen liittyvät mielipiteet poikkeavat tavallisesta kulutusmyönteisestä suomalaisesta perheestä. Kulutusmyönteiset vanhemmat yrittävät saada lapsille mahdollisimman paljon erilaista tekemistä, jotta lapsi saa "parhaan mahdollisen lapsuuden".

Tarkoituksena on keskittyä siihen, että lapsesta tulee rikas, kuuluisa ja yhteiskunnan määritelmien mukaan "menestyvä". Kulutusmyönteiset vanhemmat ovat Minimalistin mielestä monesti liian ylisuojelevaisia eivätkä anna lapsille riittävää vapautta.

Kulutusmyönteiset vanhemmat ottavat yleensä käskevän ja määräilevän kasvatuksen tavakseen. Kyseisille vanhemmille on tärkeää yrittää muokata lapsesta juuri heidän omien toiveidensa ja arvojen mukainen. Lapsien tehtäväksi oletetaan vanhempien jatkuva arvostaminen sekä täysi kunnioittaminen. Kun kasvatus on liian määräilevää niin Minimalistin mielestä tämä aiheuttaa ainostaan lapselle huonoa itsetuntoa, halua kapinoida sekä karata kotoa.

Kulutusmyönteiset vanhemmat vaativat lapsiltaan kurinalaisuutta sekä pitävät myös fyysistä rangaistusta oikeutettuna tietyissä tilanteissa. Kulutysmyönteisillä vanhemmilla on myös tapana seurata jatkuvasti heidän lapsien tekemistä.

Lapsia ei myöskään yleensä oteta vakavasti eikä heidän ajatuksiaan oteta huomioon.

Minimalistin mielestä lapsille ei tulisi tehdä mitään vasten heidän tahtoaan tai pakottaa lapsia tekemään jotain vastoin heidän tahtoaan.

Minimalistin mielestä lapsille tulee antaa aikaa kasvaa rauhassa sekä oppia asioita heidän omaan tahtiin. On tärkeää, että lapset ovat iloisia sekä tyytyväisiä heidän omiin suorituksiin ilman tarpeetonta painostusta. Lapsien tulee saada rauhassa tunnistaa heitä kiinnostavat asiat ilman vanhempien aiheetonta ohjailua.

Nuorempien lasten tulee antaa rauhassa leikkiä, joka tuottaa lapsille mielihyvää ilman varsinaista tarkoitusta. Lapsen leikkiessä itse leikkiminen on tärkeää.. Lapsi saa kokea asioita ja luoda omia kiinnostavia sääntöjä leikeilleen. Leikkiminen voi tapahtua hiekkalaatikoilla, leikkipaikoilla ulkona.. Leikit voivat olla lapsien itse keksimiä tai aikuisten ihmisten avustuksen alaisia.

Oppiminen leikin muodossa tekee asioista nautinnollista lapselle. Leikin tarkoitus on lähteä lapsen omasta innostuksesta ja nautinnon tavoittelusta.

Lapsien tulisi olla mahdollista viettää maksimaalinen aika ulkona eikä vanhempien tulisi olla ylivarovaisia mahdollisista onnettomuuksista, joihin on kaikkialla aina olemassa riski. Ulkona leikkiminen on myös ilmaista, joka on tietysti mahtavaa yksinkertaista elämää kannattaville vanhemmille.

Minimalisti ja kulutusvastaiset vanhemmat välttävät lapsien lelujen käyttöä. Lelujen ostaminen lapsille saa lapset haluamaan lisää vastaavia tuotteita ja rajoittaa monesti lapsen mielikuvitusta. Yksinkertaiset lelut ovat suositeltavia kuten Legot. Lego tarkoittaa "Leiki hyvin". Vanhempien tulee antaa lapsille mahdollisuus tutustua rauhassa asioihin ja antaa lapsen itse päättää mitä yrittää.

Vältä kaikkia leluja, jotka yrittävät tuotteillaan markkinoida vielä lisää vastaavia tuotteita.. Kyseisellä tavalla pystyt välttämään lapsen kulutusmyönteistä oppimista.

Minimalisti suosittelee rajoittamaan lasten television katsomista. Televisio vie paljon aikaa turhaan passiiviseen ruudun ääressä istumiseen. Televisiosta lapsi näkee myös jatkuvasti mainoksia, jotka opettavat lapselle aivan vääriä uskomuksia. Korosta ulkoilun ja leikkimisen tärkeyttä ja vältä jopa yhteistä television katsomista.

Katsomalla televisiota lapsen kanssa opetat lapsesi ainoastaan kulutusmyönteiseksi, jolloin lapsi kiinnostuu tuotteiden hankkimisesta.. Tämä kuitenkin on varma tie onnettomuuteen kuten yksinkertaista elämäntyyliä kannattavat ihmiset ovat oppineet. Enemmän luksustuotteita ja tavaraa ei tuo lisää nautintoa elämään. Television katsominen myös normaalisti tekee ihmisestä väsyneen ja tylsistyneen.

Televisiota katsottaessa tulee keskittyä nauhottuihin lähetyksiin, jotta mainoskatkot pystytään eliminoimaan.

Kulutusmyönteiset ihmiset pakottavat lapset harrastamaan erilaisia harrastuksia välittömästi koulun jälkeen. Minimalisti uskoo harrastuksiin pakottamisen olevan surkea ajatus. Lapsien pakottaminen menestymiseen ja kilpailemiseen ei ole suositeltavaa myöskään koulussa.

Läksyjäkään ei tulisi pakottaa tehdä vaan lähinnä innostaa lapsia oppimaan uusia asioita. Läksyjen tekemättä jättämisestä ei tulisi rangaista kotona.

Lapsen turvallisuudesta ei tulisi myöskään huolehtia liikaa koska tämä estää lapsen kykyä käsitellä riskejä. Päivittäisissä asioissa ihmiset kohtaavat aina riskejä ja lapsien on opittava itse kohtaamaan ja hallitsemaan ne. Lapset joutuvat ajoittain siis kohtaamaan hieman epämiellyttäviä tilanteita koska vanhemmat eivät ole aina katsomassa. Tämä on järkevämpi ratkaisu kuin se, että vanhemmat ovat aina murehtimassa lapsen asioista eikä lapsi opi ikinä itsenäiseksi.

Lapsia ei tulisi myöskään pelotella liikaa tuntemattomista ihmisistä.. Suurin osa ihmisistä on täysin kunnollisia kansalaisia, joten opettamalla tuntemattomien olevan aina epäilyttäviä ja epäluotettavia ei ole järkevää. Lapsi saa puhua tuntemattomille ihmisille. Lapsi voi kertoa tuntemattomille ihmisille nimensä. Lapsen ei tarvitse kertoa välittömästi aikuisille, jos tuntematon ihminen puhuu hänelle ja on ystävällinen. Lapsi saa myös auttaa tuntemattomia ihmisiä.

Riskeistä kuten kidnappauksista, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai huumaavien aineiden levittäjistä puhuminen väärissä mittakaavoissa tekee enemmän lapsille haittaa kuin hyötyä. Lapsen joutuessa huonoon tilanteeseen ei parhaatkaan neuvot valitettavasti auta yhtään mitään.

Minimalisti suosittelee viettämään lasten kanssa paljon yhteistä aikaa kuten terveellisen ruuan valmistamista yhdessä sekä ruokailua perheen kanssa. Lapsien lähellä tulee olla päivittäin mutta heille tulee antaa mahdollisuus kulkea ja leikkiä vapaasti ilman paineita.

Minimalisti suositteleekin ymmärtämään milloin vanhempien tulee puuttua tilanteisiin ja milloin on parempi olla tekemättä mitään. Harrastuksien ja urheilun tulee perustua nautintoon sekä terveyden edistämiseen eikä voittamiseen. Lapset pystyvät myös huolehtimaan itsestään eikä vanhempien tarvitse olla jatkuvasti vahtimassa.

Älä sorru Curling-vanhemmuuteen eli poistamaan esteitä ja vaikeuksia lasten tieltä, palvelemaan lapsia, täyttämään kaikkia lasten toiveita ja suojelemaan lapsia pettymyksiltä.