Buddhalaisuus ei ole uskonto?

Buddhalaisuus opettaa ihmisiä miten vähentää kärsimystä ja ymmärtää elämää paremmin. Minimalisti ei näe buddhalaisuutta alkuperäisessä muodossaan uskontona vaan yksinkertaisen elämän suosimisena. Siddhartha Gautama on buddhalaisuuden perustaja, joka oli rikas prinssi. Siddhartha Gautama päätti kuitenkin luopua kaikesta ja selvittää miten elää parhaalla mahdollisella tavalla. Siddhartha Gautama valitsi siis tietoisesti minimalistisen, yksinkertaisen elämäntyylin.

Mihin buddhalaisuus keskittyy? Buddhalaisuus keskittyy kärsimykseen ja kärsimyksen minimointiin elämässä. Saamalla aiheettomat kärsimykset pois elämästä on ainoa keino löytää elämästä nautintoa. Buddhalaisuus opettaa myös, että viisaiden päätöksien avulla on mahdollista saavuttaa mielenrauha. Siddhartha Gautama opetti myös, että elämä ei ole täydellistä vaan kärsimystä on aina olemassa. Siddhartha Gautama näki kärsimyksen johtuvan turhista haluista (nykyisin nähtävissä kulutusmyönteisyytenä), vihasta ja tyhmyydestä.

Kärsimyksen poistamisen ratkaisuksi Siddhartha Gautama näki turhien halujen karsimisen sekä vihan ja tyhmyyden poistamisen.

Kaikkien turhien vaikutteiden poistuttua tilaa kutsuttiin "Nirvanaksi". Kärsimyksen loppuminen sekä halujen ja vihan poistaminen oli "valaistuminen".

(Itse Nirvana yhtyeen Kurt Cobain ei ollut tyytyväinen elämäänsä vaan teki itsemurhan 27 vuotiaana rahasta, kuuluisuudesta ja nuoruudesta huolimatta. Kurt Cobainin ongelmia olivat huumeriippuvaisuus, joka johtui osittain lääkärien määräämästä Ritalin lääkkeestä Kurt Cobainin nuoruudessa. Myöhemmin tuli heroiiniriippuvaisuus.. Kurt Cobainilla oli myös kaksisuuntainen mielialahäiriö.) Takaisin buddhalaisuuteen...

Buddhalaisuus opettaa kohtuullisuutta sekä vastustaa väkivaltaa. Tulisi kulkea "kultaista keskitietä". Buddhalaiset meditoivat usein saadakseen mielenrauhan.

Siddhartha Gautama ei opettanut mitään jumalista. Alkuperäisiin opetuksiin on kuitenkin lisätty erilaisia jumaluuksia, joita on myös buddhalaisissa kirjoituksissa. Buddhalaiset eivät kuitenkaan ikinä usko jumalien pelastavan heitä tai tuovan heille "valaistumista". Asenne on ajoittain agnostinen (jumalat vaikuttavat maailmaan tai ei) mutta jokainen on itse vastuussa omasta mielenrauhasta ja "valaistumisestaan".

Mitä Buddha tarkoittaa? Buddha tarkoittaa valaistunutta mutta ymmärretään myös usein Siddhartha Gautamana, joka on henkilö buddhalaisuuden takana.

Buddhalaiset eivät usko, että Buddha (Siddhartha Gautama) oli jumala vaan henkilö, joka ymmärsi erinomaisesti elämää. Buddhalaiset uskovat, että Siddhartha Gautaman opetukset muuttavat ihmisen paremmaksi.

Neljä jaloa totuutta buddhalaisuudessa ovat:

1.Jalo totuus kärsimyksestä
2.Jalo totuus kärsimyksen syystä
3.Jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta
4.Jalo totuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta tiestä

Siddhartha Gautama kertoi myös Jalon kahdeksanosaisen polun

(Viisaus)
1.Oikea näkemys
2.Oikea ajattelu
(Eettisyys)
3.Oikea puhe
4.Oikea toiminta
5.Oikea elinkeino
(Henkinen edistys)
6.Oikea ponnistus
7.Oikea tarkkaavaisuus
8.Oikea keskittyminen

Siddharta Gautama kertoi myös 5 periaatetta

1. En aiheuta harmia ihmisille tai eläimille, jotka ovat elossa.
2. En ota asioita, joita ei anneta minulle.
3. En harrasta seksiä haitallisella tavalla.
4. En valehtele tai sanoa pahoja asioita, jotka loukkaavat muita.
5. En käytä päihteitä kuten huumeita tai alkoholia.

Näetkö Siddhartha Gautaman ja buddhalaisuuden opetuksissa järkeä? Minimalisti ei ole buddhalainen vaan apateisti mutta arvostaa monia Siddharta Gautaman näkemyksiä elämästä. Koetko itse buddhalaisuuden uskontona vai näetkö buddhalaisuuden opetukset lähinnä miten elää hyvä elämä?