Immanuel Kant kategorinen imperatiivi

Immanuel Kant on "merkittävä" filosofi, joka määritti yleisen naurettavan moraalikäsityksen mallin. Kyseinen normi on aina voimassa kaikissa tilanteissa. Immanuel Kant ei ollut kovinkaan järkevä yksilö omaa nautintoa maksimoidessa. Immanuel Kant pitää kaikkien järkevien ihmisten velvollisuutena toimia hänen kategorisen imperatiivin mukaisesti, jonka Minimalisti lisäsi alle luettavaksi.

Kategorisen imperatiivin mukaan kaikkien ihmisten olisi aina toimittava muiden hyvinoinnin lisäämiseksi yhteistä etua ajaen.

Miten Immanuel Kant muotoili kategorisen imperatiivin?

1.Toimi aina siten, että toiminnastasi voitaisiin tehdä yleinen moraalilaki.

2.Kohtele kaikkia ihmisiä, myös itseäsi, ikään kuin he olisivat päämääriä sinänsä, älä koskaan pelkkinä välineinä.

3.Toimi aina niin kuin tahtosi olisi eettisten periaatteittesi nojalla yleismaailmallinen lain säätäjä.

4.Toimi aina niin kuin olisit päämäärien kuningaskunnan lakia säätävä tärkeä jäsen.

Immanuel Kant tunnetaan surkeana kirjoittajana, jonka teokset ovat pitkästyttäviä sekä lähes mahdottomia ymmärtää.

"Vanhemmalla iällä Kant oli hyvin säntillinen ja noudatti joka päivä tarkkaa aikataulua. Hän esimerkiksi kävi päivittäin aina samaan aikaan kävelyllä. Kerrotaan, että hänen naapurinsa asettivat kellonsa hänen kävelyaikojensa perusteella. Kerran hänen ollessaan kävelyllä hän törmäsi sattumalta ystäväänsä, joka oli liikkeellä rattain. Ystävä sai hänet taivuteltua mukaansa vastusteluista huolimatta. Kant meni tolaltaan tästä järjestelmällisyyden rikkomisesta ja päätti, ettei enää toiste poikkeaisi suunnitellusta aikataulustaan tällä tavoin – hän oli jopa valmis tekemään tästä päätöksestä kategorisen imperatiivin mukaisen käskyn." (Wikipedia)

Ainoa järkevä syy olla elossa on yksilön oma nautinto. Tästä johtuen yhteisen hyvän kannattaminen riippuu lisääkö vai laskeeko kyseinen toiminta omaa nautintoasi.

Esimerkiksi oman nautinnon uhraaminen yhteisen hyvän puolesta on täysin järjetöntä, jos ajattelet pelkästään seuraavia sukupolvia. Kuolemasi jälkeen olet samassa pisteessä kuin ennen syntymääsi.. Tästä johtuen kaikki nautinnot on saatava eläessäsi.