Naiset nauttivat miehiä enemmän heräämisestä yöllä hoitamaan lapsia

Uuden tutkimuksen mukaan naiset saavat miehiä enemmän nautintoa lasten hoitamisen lähes jokaisesta osa-alueesta.

The New York Times kirjoittaa, että tutkimuksessa tutkijat pyysivät 181 professoria, joilla oli alle 2-vuotiaita lapsia, arvioimaan asteikolle 1:stä 5:een, kuinka paljon he saivat nautintoa eri lastenhoitoon liittyvistä tehtävistä.

16 tehtävässä 25:stä naiset kertoivat saavansa tilastollisesti merkittävästi enemmän nautintoa lastenhoidosta. Naiset nauttivat huomattavasti miehiä enemmän esimerkiksi vaippojen vaihdosta, lapsen viemisestä lääkärille tai heräämisestä yöllä hoitamaan lasta.

Miehet nauttivat naisia enemmän vain siitä, että he saivat määrätä, kuka tekee mitä lapselle.

Tutkimus viittaa siihen, että naisen vanhemmuustaitojen juuret ovat syvällä biologiassa. (Talouselämä)

Ihmissuhteet ovat aina tärkeämpiä kuin työ ja ura. Minimalistin mielestä naisten kannattaakin panostaa maksimaalinen aika lapsiin ja perheeseen mahdollisuuksien mukaan.. Onnellisuuden vuoksi.