Oletko luterilaisuuden uhri?

Suomessa on uskonnollinen ja poliittinen vapaus. Jos poliittinen vapaus miellettäisiin samalla tavalla kuin uskonnollinen vapaus se tarkoittaisi seuraavaa. Isä sattuisi kuulumaan Kommunistiseen puolueeseen, lapsi kävisi pienestä pitäen kommunistisissa kerhoissa, peruskoulussa ja lukiossa sille opetettaisiin historiaa marxilaisen luokkataisteluopin näkökulmasta, 14–15 -vuotiaana pantaisiin nuotiotulet metsään, ja vanha stallari kertoisi Leninissä piilevästä totuudesta, ja 18-vuotiaana sille sanottaisiin, että nyt voit erota kun meillä on tämä poliittinen vapaus.. Tämä lanattu herralta nimeltä Arno Kotro.

Oletko sinäkin joutunut kristinuskon uhriksi? Mikä on mielipiteesi siitä, että Martti Luther on tunnettu juutalaisvihan levittäjä, jota jopa Adolf Hitler on siteerannut oikeuttaessaan tekojaan?